ساعت لئومسی

305/1399

خلاصه

ساعت محبوب لئو مسی ساعت محبوب وشخصی مسی برند سوئسی Audemars Piguet است کساعت محبوب لئو مسی
ساعت محبوب وشخصی مسی برند سوئیسی Audemars Piguet است که تنها 100عدد از آن تولید شده وبا شماره سریال شخصی26265بنام ایشان ثبت شده این ساعت دارای صفحه 41میلیمتر ،اتوماتیک واز تیتانیوم وطلای سفید ساخته شده.نظرات
ارسال نظر

>
مقالات مرتبط
 Parssinamarketing@gmail.com 
linkedin.com:parssina
Twitter:Parssina.ir