ساعت جیمز باند

295/1399

خلاصه

ساعت جذاب شیک وزیبای امگا در فیلم های جیمزباند با طراحی خانم لیندی هیمینگ برنده اسکارطراحی لباسساعت های امگاسی مسترجیمزباند

خانم لیندی هیمینگ طراح لباس وبرنده اسکار طراحی لباس در مورد ساخت وریخته گری ساعت امگا سی مستربرای فیلم جیزباند گلدن آی میگوید طراحی بعمل آمده براساس نیاز این فیلم وتوانایی های مردی ساخته شده که میتواند فرمانده، غواص، جاسوس وباهوش باشد. کمپانی امگا با ساخت این ساعت کار تبلیغاتی بزرگی را انجام داد.جیز باند جدید با ساعتی جدید که بسیار هوشمندانه بود

نظرات
ارسال نظر

>
مقالات مرتبط
 Parssinamarketing@gmail.com 
linkedin.com:parssina
Twitter:Parssina.ir